sobota 15. července 2017

Franklin expedition map – editing and adding objects

In the previous article, we have shown the functioning of the web map application showing locations associated with the Franklin Expedition. In addition, we have explained the breakdown of our own "Franklin" map content into map layers and categories. In this article, we'll show how we can edit existing objects and add new objects to the map. There is a relatively long introduction – in the author's opinion it is necessary... :-)

Mapa Franklinovy expedice – editace a přidávání objektů

V předchozím článku jsme si ukázali fungování webové mapové aplikace zobrazující místa spojená s Franklinovou expedicí. Dále zde bylo vysvětleno členění vlastního "franklinovského" obsahu mapy do vrstev a kategorií. V tomto článku si ukážeme, jak můžeme objekty v mapě editovat a přidávat nové. Text má sice poměrně dlouhý úvod, ale podle mínění autora je to nezbytné. :-)

sobota 8. července 2017

Franklin Expedition Interactive Web Map

At https://map.franklinova-expedice.cz you can find an interactive map of places and routes associated with the Franklin Expedition. The controls should be intuitive, but it may be a good idea to add a few words about the content and functions of the map.

Interaktivní webová mapa Franklinovy expedice

Na adrese https://mapa.franklinova-expedice.cz naleznete interaktivní mapu míst a tras spojených s Franklinovou expedicí. Ovládání by mělo být intuitivní, ale pro zvídavější zájemce snad bude dobré dodat pár slov k obsahu a fungování mapy.

středa 1. února 2017

Sraz zájemců o Franklinovu expedici 25. února 2017

V sobotu 25. února podvečer v Praze 6 (v nekuřácké restauraci poblíž Hanspaulky) plánujeme sraz českých zájemců o problematiku Franklinovy expedice. Definitivní čas srazu i jeho náplň dohodneme se zájemci na základě odezvy. Pokud si tedy chcete o této tematice nejen číst, ale i popovídat, napište prosíme co nejdříve na e-mail info@franklinova-expedice.cz.

neděle 19. června 2016

UPDATED JULY 16 | Wanted: Four Payer’s paintings of the “Franklin series”

Julius Payer, Austro-Hungarian military officer, mountaineer, arctic explorer, cartographer and artist, painted four monumental paintings concerning Sir John Franklin's expedition (1845 - about 1848) in the 1880’s. These paintings are lost for many decades. The last verified information is from 1932 when the paintings were part of a private collection in Brussels.
Any information about current whereabouts of the paintings, their history and photos or any other reproduction (especially any reproduction of the original “Starvation Cove” painting) are warmly welcomed at info@franklinova-expedice.cz. Any linking and reposts are welcomed, too.
Updated on July 16: new information concerning the newly discovered study of the Starvation Cove.

Česká verze tohoto článku
Deutsche Version (by Wolfgang Opel)

neděle 12. června 2016

AKTUALIZOVÁNO 16. 7. | Hledají se čtyři Payerovy "franklinovské" obrazy

Julius Payer, rakousko-uherský kartograf, polárník a malíř, namaloval v 80. letech 19. století čtyři velká plátna s tematikou Franklinovy expedice. Tyto obrazy jsou dnes nezvěstné a poslední spolehlivá informace o jejich výskytu pochází z roku 1932, kdy se nacházely v Bruselu.

Jakékoli informace o současném umístění obrazů, jejich osudech a jejich fotografie či jiné reprodukce (zejména "Zálivu smrti") uvítáme na adrese info@franklinova-expedice.cz
Aktualizace 16. července: Níže v textu informace o nově "objevené" studii Zálivu smrti z roku 1880 a jejím pravděpodobném tehdejším majiteli.

English version of this article
Deutsche Version (by Wolfgang Opel)