sobota 22. února 2020

Nová verze mapy Franklinovy expedice k testování

Aktualizace ze 7. června 2020
Od včerejška je na níže uvedených adresách k testování beta verze 0.9, jejíž vzhled a funkčnost by měly zůstat stejné i v ostré verzi, jejíž zveřejnění je předběžně plánováno na konec června.
Hlavní viditelnou změnou je použití jiných ikonek (Bootstrap Icons) v rozhraní aplikace (nikoli v mapě samotné!). Kromě toho byly opraveny drobné chyby a přidána možnost sdílení na sociálních sítích (v beta verzi není zapnuto). Další úpravy před zveřejněním ostré verze by se měly týkat již čistě kódu aplikace, nebude se měnit funkčnost a vzhled.
Momentálně je sice žhavou novinkou zveřejnění nálezů z loňských ponorů potápěčů Parks Canada k HMS Erebus, ale možná někoho zaujme i podstatně méně dramatická informace související s touto expedicí.
Na adresách:


jsou k dispozici pro otestování česká a anglická varianta nové verze mapová aplikace, zobrazující místa a trasy související s Franklinovou expedicí. Níže bych rád vysvětlil, co přináší nového, proč vznikla a jak ji můžete pomoci vylepšit.

úterý 3. července 2018

„Death in the ice“ – franklinovská výstava v Greenwichi

Plakát k výstavě
Bezesporu nejzávažnější a nejatraktivnější událostí loňského roku pro (přinejmenším evropské) „franklinisty“, byla obsáhlá a dozajista ultimativní výstava, kterou pod sugestivním názvem „Death in the Ice“ uspořádalo National Maritime Museum v londýnské Greenwichi z vlastních obsáhlých sbírek, doplněných aktuálními exponáty z kanadských nálezů. Někteří z nás měli naštěstí možnost výstavu (ukončenou začátkem tohoto roku) navštívit, takže bychom se rádi pokusili ne-li přímo o její recenzi, tedy alespoň o shrnutí dojmů. Bohužel pro zaneprázdněnost již neaktuálně, přesto však popis expozice (nyní se nacházející v Kanadě) snad může být ještě zajímavý, i když je již přebit čerstvými dojmy z kontroverzního televizního seriálu, i důvěrou v nové kanadské nálezy v další sezóně…

sobota 17. února 2018

Letošní sraz zájemců o Franklinovu expedici

V sobotu 24. února večer v Praze 6 (v restauraci poblíž Hanspaulky) se uskuteční sraz českých zájemců o problematiku Franklinovy expedice. Pokud si tedy chcete o této tematice nejen číst, ale i popovídat, napište prosíme co nejdříve na e-mail info@franklinova-expedice.cz.

neděle 26. listopadu 2017

Ohlasy Franklinovy expedice u nás – v ČESKY vydané literatuře (III.)

Na závěr se obraťme k BELETRII, s nejedním zajímavým (i když tentokrát pouze přeloženým) soustem…

Tentokrát můžeme směle začít už 19. stoletím, neboť první české vydání „DOBRODRUŽSTVÍ KAPITÁNA HATTERASA“ vyšlo již v r. 1884, a autorem samozřejmě je Jules Verne! V různých překladatelských variantách vychází doposud, brněnské z r. 1995 je pokud možno autentické bez úprav, což je o to větším příspěvkem k pitoreskní bizarnosti – lahůdce pro cimrmanovského „verneologa“!

neděle 19. listopadu 2017

Ohlasy Franklinovy expedice u nás – v ČESKY vydané literatuře (II.)

S českojazyčnou franklinovskou literaturou se v této části posouváme se už do doby porevoluční, kde nejprve dlouho nějaký faktografický příspěvek k tématu nenacházíme (s výjimkou jedné popularizační knížečky uvedené v přehledu), ale s nástupem nového tisíciletí se vyčasilo!

neděle 12. listopadu 2017

Ohlasy Franklinovy expedice u nás – v ČESKY vydané literatuře (I.)

K stručnému pokusu o přehled prací s franklinovskou tématikou vydaných v češtině (ať už českého původu nebo překladových) uveřejněnému na české franklinovské Wiki, bychom rádi přidali podrobnější materiál – s cílem upozornit na některé zajímavosti a souvislosti. V žádném případě si tento výčet neklade nárok na úplnost, naopak budeme povděčni za příp. upozornění na jakoukoliv opominutou publikaci!

Motivem této stati pak může být i případné doporučení relevantní literatury, pročež si autor dovoluje (zvláště v případě beletrie) i její kritické zhodnocení, toto je však samozřejmě výhradně prezentací jeho vlastního názoru…

sobota 15. července 2017

Franklin expedition map – editing and adding objects

In the previous article, we have shown the functioning of the web map application showing locations associated with the Franklin Expedition. In addition, we have explained the breakdown of our own "Franklin" map content into map layers and categories. In this article, we'll show how we can edit existing objects and add new objects to the map. There is a relatively long introduction – in the author's opinion it is necessary... :-)