sobota 15. července 2017

Franklin expedition map – editing and adding objects

In the previous article, we have shown the functioning of the web map application showing locations associated with the Franklin Expedition. In addition, we have explained the breakdown of our own "Franklin" map content into map layers and categories. In this article, we'll show how we can edit existing objects and add new objects to the map. There is a relatively long introduction – in the author's opinion it is necessary... :-)

Mapa Franklinovy expedice – editace a přidávání objektů

V předchozím článku jsme si ukázali fungování webové mapové aplikace zobrazující místa spojená s Franklinovou expedicí. Dále zde bylo vysvětleno členění vlastního "franklinovského" obsahu mapy do vrstev a kategorií. V tomto článku si ukážeme, jak můžeme objekty v mapě editovat a přidávat nové. Text má sice poměrně dlouhý úvod, ale podle mínění autora je to nezbytné. :-)

sobota 8. července 2017

Franklin Expedition Interactive Web Map

At https://map.franklinova-expedice.cz you can find an interactive map of places and routes associated with the Franklin Expedition. The controls should be intuitive, but it may be a good idea to add a few words about the content and functions of the map.

Interaktivní webová mapa Franklinovy expedice

Na adrese https://mapa.franklinova-expedice.cz naleznete interaktivní mapu míst a tras spojených s Franklinovou expedicí. Ovládání by mělo být intuitivní, ale pro zvídavější zájemce snad bude dobré dodat pár slov k obsahu a fungování mapy.