neděle 26. listopadu 2017

Ohlasy Franklinovy expedice u nás – v ČESKY vydané literatuře (III.)

Na závěr se obraťme k BELETRII, s nejedním zajímavým (i když tentokrát pouze přeloženým) soustem…

Tentokrát můžeme směle začít už 19. stoletím, neboť první české vydání „DOBRODRUŽSTVÍ KAPITÁNA HATTERASA“ vyšlo již v r. 1884, a autorem samozřejmě je Jules Verne! V různých překladatelských variantách vychází doposud, brněnské z r. 1995 je pokud možno autentické bez úprav, což je o to větším příspěvkem k pitoreskní bizarnosti – lahůdce pro cimrmanovského „verneologa“!

neděle 19. listopadu 2017

Ohlasy Franklinovy expedice u nás – v ČESKY vydané literatuře (II.)

S českojazyčnou franklinovskou literaturou se v této části posouváme se už do doby porevoluční, kde nejprve dlouho nějaký faktografický příspěvek k tématu nenacházíme (s výjimkou jedné popularizační knížečky uvedené v přehledu), ale s nástupem nového tisíciletí se vyčasilo!

neděle 12. listopadu 2017

Ohlasy Franklinovy expedice u nás – v ČESKY vydané literatuře (I.)

K stručnému pokusu o přehled prací s franklinovskou tématikou vydaných v češtině (ať už českého původu nebo překladových) uveřejněnému na české franklinovské Wiki, bychom rádi přidali podrobnější materiál – s cílem upozornit na některé zajímavosti a souvislosti. V žádném případě si tento výčet neklade nárok na úplnost, naopak budeme povděčni za příp. upozornění na jakoukoliv opominutou publikaci!

Motivem této stati pak může být i případné doporučení relevantní literatury, pročež si autor dovoluje (zvláště v případě beletrie) i její kritické zhodnocení, toto je však samozřejmě výhradně prezentací jeho vlastního názoru…

sobota 15. července 2017

Franklin expedition map – editing and adding objects

In the previous article, we have shown the functioning of the web map application showing locations associated with the Franklin Expedition. In addition, we have explained the breakdown of our own "Franklin" map content into map layers and categories. In this article, we'll show how we can edit existing objects and add new objects to the map. There is a relatively long introduction – in the author's opinion it is necessary... :-)

Mapa Franklinovy expedice – editace a přidávání objektů

V předchozím článku jsme si ukázali fungování webové mapové aplikace zobrazující místa spojená s Franklinovou expedicí. Dále zde bylo vysvětleno členění vlastního "franklinovského" obsahu mapy do vrstev a kategorií. V tomto článku si ukážeme, jak můžeme objekty v mapě editovat a přidávat nové. Text má sice poměrně dlouhý úvod, ale podle mínění autora je to nezbytné. :-)

sobota 8. července 2017

Franklin Expedition Interactive Web Map

At https://map.franklinova-expedice.cz you can find an interactive map of places and routes associated with the Franklin Expedition. The controls should be intuitive, but it may be a good idea to add a few words about the content and functions of the map.

Interaktivní webová mapa Franklinovy expedice

Na adrese https://mapa.franklinova-expedice.cz naleznete interaktivní mapu míst a tras spojených s Franklinovou expedicí. Ovládání by mělo být intuitivní, ale pro zvídavější zájemce snad bude dobré dodat pár slov k obsahu a fungování mapy.

středa 1. února 2017

Sraz zájemců o Franklinovu expedici 25. února 2017

V sobotu 25. února podvečer v Praze 6 (v nekuřácké restauraci poblíž Hanspaulky) plánujeme sraz českých zájemců o problematiku Franklinovy expedice. Definitivní čas srazu i jeho náplň dohodneme se zájemci na základě odezvy. Pokud si tedy chcete o této tematice nejen číst, ale i popovídat, napište prosíme co nejdříve na e-mail info@franklinova-expedice.cz.