úterý 3. července 2018

„Death in the ice“ – franklinovská výstava v Greenwichi

Plakát k výstavě
Bezesporu nejzávažnější a nejatraktivnější událostí loňského roku pro (přinejmenším evropské) „franklinisty“, byla obsáhlá a dozajista ultimativní výstava, kterou pod sugestivním názvem „Death in the Ice“ uspořádalo National Maritime Museum v londýnské Greenwichi z vlastních obsáhlých sbírek, doplněných aktuálními exponáty z kanadských nálezů. Někteří z nás měli naštěstí možnost výstavu (ukončenou začátkem tohoto roku) navštívit, takže bychom se rádi pokusili ne-li přímo o její recenzi, tedy alespoň o shrnutí dojmů. Bohužel pro zaneprázdněnost již neaktuálně, přesto však popis expozice (nyní se nacházející v Kanadě) snad může být ještě zajímavý, i když je již přebit čerstvými dojmy z kontroverzního televizního seriálu, i důvěrou v nové kanadské nálezy v další sezóně…