čtvrtek 5. května 2016

Not Andrée's basket (or a plagiarist revealed after 121 years)

Searching for something totally different (specifically for Payer's Franklin series of paintings; more on that soon) I have found in the Czech journal Zlatá Praha (Golden Prague) from August 6, 1897 an interesting cross-sectional view of a balloon basket, or rather luxuriously equipped gondola. The article on the Andrée's expedition claimed it to be an original design of the Andrée's balloon basket

Údajný původní návrh balonového koše Andréeovy výpravy


Nikoli Andréův koš (aneb odhalení plagiátora po 121 letech)

Při hledání něčeho úplně jiného (konkrétně Payerových "franklinovských" obrazů, o čemž bude další příspěvek na tomto blogu) jsem v časopise Zlatá Praha ze 6. srpna 1897 v článku "Andréeova výprava k severní točně" narazil na zajímavý nákres řezu balónovým košem, či spíše luxusně vybavenou gondolou.

Údajný původní návrh balonového koše Andréeovy výpravy