neděle 19. června 2016

UPDATED JULY 16 | Wanted: Four Payer’s paintings of the “Franklin series”

Julius Payer, Austro-Hungarian military officer, mountaineer, arctic explorer, cartographer and artist, painted four monumental paintings concerning Sir John Franklin's expedition (1845 - about 1848) in the 1880’s. These paintings are lost for many decades. The last verified information is from 1932 when the paintings were part of a private collection in Brussels.
Any information about current whereabouts of the paintings, their history and photos or any other reproduction (especially any reproduction of the original “Starvation Cove” painting) are warmly welcomed at info@franklinova-expedice.cz. Any linking and reposts are welcomed, too.
Updated on July 16: new information concerning the newly discovered study of the Starvation Cove.

Česká verze tohoto článku
Deutsche Version (by Wolfgang Opel)

neděle 12. června 2016

AKTUALIZOVÁNO 16. 7. | Hledají se čtyři Payerovy "franklinovské" obrazy

Julius Payer, rakousko-uherský kartograf, polárník a malíř, namaloval v 80. letech 19. století čtyři velká plátna s tematikou Franklinovy expedice. Tyto obrazy jsou dnes nezvěstné a poslední spolehlivá informace o jejich výskytu pochází z roku 1932, kdy se nacházely v Bruselu.

Jakékoli informace o současném umístění obrazů, jejich osudech a jejich fotografie či jiné reprodukce (zejména "Zálivu smrti") uvítáme na adrese info@franklinova-expedice.cz
Aktualizace 16. července: Níže v textu informace o nově "objevené" studii Zálivu smrti z roku 1880 a jejím pravděpodobném tehdejším majiteli.

English version of this article
Deutsche Version (by Wolfgang Opel)

čtvrtek 5. května 2016

Not Andrée's basket (or a plagiarist revealed after 121 years)

Searching for something totally different (specifically for Payer's Franklin series of paintings; more on that soon) I have found in the Czech journal Zlatá Praha (Golden Prague) from August 6, 1897 an interesting cross-sectional view of a balloon basket, or rather luxuriously equipped gondola. The article on the Andrée's expedition claimed it to be an original design of the Andrée's balloon basket

Údajný původní návrh balonového koše Andréeovy výpravy


Nikoli Andréův koš (aneb odhalení plagiátora po 121 letech)

Při hledání něčeho úplně jiného (konkrétně Payerových "franklinovských" obrazů, o čemž bude další příspěvek na tomto blogu) jsem v časopise Zlatá Praha ze 6. srpna 1897 v článku "Andréeova výprava k severní točně" narazil na zajímavý nákres řezu balónovým košem, či spíše luxusně vybavenou gondolou.

Údajný původní návrh balonového koše Andréeovy výpravy