neděle 12. června 2016

AKTUALIZOVÁNO 16. 7. | Hledají se čtyři Payerovy "franklinovské" obrazy

Julius Payer, rakousko-uherský kartograf, polárník a malíř, namaloval v 80. letech 19. století čtyři velká plátna s tematikou Franklinovy expedice. Tyto obrazy jsou dnes nezvěstné a poslední spolehlivá informace o jejich výskytu pochází z roku 1932, kdy se nacházely v Bruselu.

Jakékoli informace o současném umístění obrazů, jejich osudech a jejich fotografie či jiné reprodukce (zejména "Zálivu smrti") uvítáme na adrese info@franklinova-expedice.cz
Aktualizace 16. července: Níže v textu informace o nově "objevené" studii Zálivu smrti z roku 1880 a jejím pravděpodobném tehdejším majiteli.

English version of this article
Deutsche Version (by Wolfgang Opel)

O jaké obrazy jdeReprodukce posledního obrazu, Zálivu smrti, není známa. Podle dochovaných popisů by měl vypadat přibližně jako Polární katastrofa (viz dále), ovšem v popředí se sextantem (jako na verzi z roku 1897, viz dále). Hlavní rozdíl mezi původním Zálivem smrti a verzí z roku 1897 je zřejmě to, že v popředí zcela vlevo je na původním obraze o jednu postavu méně.

Všechny obrazy mají být vysoké 3,23 metrů a na šířku měřit 4,5-4,8 metru.

Známé osudy obrazů

Pravděpodobně poslední výstava obrazů v době, kdy byly ještě ve správě Payerova "uměleckého agenta" Charlese Sedelmeyera, se konala na jaře 1896 v Londýně v Grafton Galleries. Buď přímo na ní nebo po ní byly s největší pravděpodobností všechny čtyři obrazy prodány do "Ameriky" (patrně USA). Jejich stopa poté na dlouhou dobu mizí.

Payer mezitím v roce 1897 dokončil další a ještě větší verzi Zálivu smrti, která je nyní k vidění v Geofyzikálním ústavu v Praze. Osudy tohoto Zálivu smrti jsou rovněž zajímavé, ale nesouvisejí s naším pátráním.

Stopa čtyř původních "franklinovských" obrazů se vynořuje v roce 1932 v Bruselu. Tehdy měli sběratelé obrazů, manželé O'Mearovi, tyto obrazy v držení a zjevně se je snažili prodat, jak o tom svědčí text, který je dochován v kanadském státním archivu v pozůstalosti R. Cyriaxe (asi nejznámějšího badatele zabývajícího se Franklinovou expedicí) a jehož ofocenou verzi najdete zde.

Údajně obrazy v Bruselu přečkaly válku a ještě v 50. letech se tam nacházely. Tato informace však pochází z jediného článku a může být mylná.

Podrobnější informace a další odkazy viz stránka Julius Payer na wiki o Franklinově expedici.

Další verze obrazů

Abychom předešli falešným poplachům, upozorněme, že vedle Zálivu smrti z roku 1897 existuje i další malá kopie, nazývaná někdy Polární katastrofa. Tu vlastní Česká spořitelna (a na dotazy ohledně ní nereaguje, nicméně ani tato verze s naším pátráním přímo nesouvisí).

Doplnění

Díky Radimu Neuvirtovi z Teplic se nově objevila Payerova studie k Zálivu smrti z roku 1880. Repro pochází z knihy Teplitz-Schönau. Berlin-Friedenau: Deutscher Kommunal-Verlag, 1930, další podrobnosti viz stránka obrázku na wiki. V té době (1930) byla zjevně umístěna v Teplickém muzeu.

Podle sdělení PhDr. Bohuslavy Chleborádové, historičky umění teplického muzea, se tato studie nyní ve sbírkách muzea nenachází. Dr. Chleborádová píše: "Od roku 1928 byly v tzv. 'Payerově ateliéru' v muzeu vystaveny také dvě malby , které zapůjčil Josef M. Mühlig: olejové studie k obrazům Nikdy zpět! a Zátoka smrti. Oba obrazy si J. Mühlig vzal zpět v lednu 1940."

Jakékoli poznatky k osobě Josefa M. Mühliga a Payerovu ateliéru uvítáme na v úvodu uvedeném mailu.

Dále se v Regionálním muzeu v Teplicích nachází malý obraz Vlečení lodí, který je zjevně kopií obrazu "Opuštění lodí".

Co dál

Možná víte či narazíte na nějakou starší publikaci, časopis, článek či prospekt týkající se osudů čtyř původních franklinovských obrazů. Některý český časopis mohl koncem 19. století zaznamenat jejich prodej do Ameriky. Možná máte nějaké kontakty v Belgii, které by mohly vědět více. Možná můžete zjistit něco více o posledních známých majitelích obrazů, manželech O'Mearových Možná někde vyšla fotografie původního Zálivu smrti a vy článek máte. Možná máte jen dobrý nápad, kde ještě hledat.

Žádné komentáře:

Okomentovat