sobota 8. července 2017

Interaktivní webová mapa Franklinovy expedice

Na adrese https://mapa.franklinova-expedice.cz naleznete interaktivní mapu míst a tras spojených s Franklinovou expedicí. Ovládání by mělo být intuitivní, ale pro zvídavější zájemce snad bude dobré dodat pár slov k obsahu a fungování mapy.

Ovládání mapy

Ovládací prvky mapy
Výše uvedený obrázek by snad měl k pochopení ovládání mapy stačit. Pokud jde o možnost editace objektů a přidávání nových, tomu se budeme věnovat v dalším článku. Případné dotazy jsou samozřejmě vítány.

Obsah mapy

Podkladové a překryvné vrstvy

Podkladové a překryvné vrstvy slouží jako topografický podklad mapy. Rozdíl mezi nimi je v tom, že podkladové mapa může být pouze jedna, kdežto překryvných map můžete mít zapnutých více.
Arktická oblast je (např. z hlediska názvů) z nabízených map asi nejlépe zpracovaná v ESRI World Topo Map, nejkvalitnější satelitní mapa je HERE.

Tematické vrstvy

Tematické vrstvy tvoří vlastní, "franklinovský" obsah mapy. Jednotlivé objekty v těchto vrstvách jsou popsány (viz níže, oddíl "Objekty") a po kliknutí na ně se zobrazí informační okno s popisem objektu. Mapa obsahuje následující "oficiální" vrstvy:

 • Franklinova expedice (objekty týkající se přímo Franklinovy expedice jako takové)
 • Dřívější expedice (před rokem 1845)
 • Záchranné expedice (po roce 1847)
 • Pomníky a muzea

Dále mapa může obsahovat různé "pracovní" vrstvy, v současnosti je to vrstva "Andrés - pracovní data".
Vrstvy jsou při zobrazení v mapě od sebe odlišeny barevně.

Objekty

Objekty mohou být z geometrického hlediska body, čáry (linie) a plochy (polygony).
Každý objekt musí mít povinně název a kategorii (viz dále). Dále může obsahovat podrobnější popis, obrázek (foto) a až dva související odkazy.

Kategorie objektů

Body:
 • ship (loď – plovoucí)
 • wreck (vrak)
 • sledge (saně, pozemní výprava)
 • cairn (mohyla)
 • human remains (tělesné ostatky)
 • relics (jiné pozůstatky)
 • sighting ("spatření", zprávy o spatření členů expedice Eskymáky)
 • building (budova)
 • monument (památník)
 • museum (museum)
 • geography (zeměpisný název)

Linie:

 • ship route (lodní trasa)
 • land route (pozemní trasa)

V případě bodových objektů jsou kategorie objektů rozlišeny ikonami (jejich autorem je Gustav Vávra), v případě linií stylem čáry (lodní trasa plně, pozemní čárkovaně).
Ikony
Ikony v pořadí uvedeném výše (zleva doprava a shora dolů). Autor: Gustav Vávra

Poslední kategorie bodových objektů (geography) není zobrazena ikonkou ani jiným symbolem – místo toho je zobrazen název objektu jako geografický název.

Technické řešení

Pro počítačové laiky: netrapte se, pokud Vám tento oddíl bude zcela nesrozumitelný. V používání mapy by Vám to nemělo bránit.
Po technické stránce je mapa naprogramována pomocí javascriptové knihovny OpenLayers s tím, že jako podkladové vrstvy (topografické a satelitní mapy) načítá veřejně dostupné mapové služby.
"Franklinovské" objekty pak načítá z vlastní databáze ve formátu GeoJSON. Výstup z databáze v tomto formátu (sloužící jako zdroj dat pro mapu) si můžete prohlédnout na adrese https://com.franklinova-expedice.cz/db/readfranklin.php.
Pro zajímavost: mapová aplikace je naprogramována v rámci možností obecně, většina funkcí a zdrojů obsahu se nastavuje konfiguračními soubory, tj. mělo by ji jít použít i pro jiné typy obsahu než Franklinovu expedici. Dosud však není k dispozici dokumentace potřebná pro taková nasazení.

Další plány


 • Shlukování objektů v místech s jejich velkou koncentrací (např. Londýn). Místo překrývajících se bodů by se zobrazil údaj o tom, kolik je v daném místě celkem objektů.
 • Lepší zobrazování zeměpisných názvů (kategorie "geography"). Nyní jsou texty špatně čitelné.
 • Nápověda ke kategoriím objektů (viz přehled ikon výše).

Otázky? Připomínky a návrhy? Nabídky spolupráce?

Pište na info@franklinova-expedice.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat